Arom-dekor Kemi, MästarGasell och ett tillväxtbolag i en tuff bransch

Företaget som utsetts till Gasellföretag minst tre gånger eller fler under de 20 år som Dagens industri har utsett Sveriges främsta tillväxtföretag får den fina titeln MästarGasell. Till grund för Gasellundersökningen ligger företagets fyra senaste årsredovisningar och av de drygt 10 000 företag som har utsetts till Gasellföretag sedan starten år 2 000, är det endast omkring 1 400 som hör till den exklusiva krets som får kalla sig för MästarGaseller, vilket Arom-dekor Kemi nu kan göra. 

Kemibranschen är tuff och de små bolagen lever ofta på marginalen. Arom-dekor Kemi är väl medvetna om den hårda konkurrensen, men de har valt att inte ge upp. De går mot strömmen genom en stark tillväxt – och nya förvärv. Det är ingen underdrift att säga att Arom-dekor Kemi har varit med om en spännande resa sedan Christian Lundell bestämde sig för att bygga upp bolaget från grunden 2008. Idag är de en ledande totalleverantör av det kväveoxidreducerande AdBlue®och andra fordonskemikalier till den nordiska transportsektorn.

”Vi kontrollerar hela kedjan från produktion till förpackning och leverans. Det innebär att vi alltid kan garantera en jämn och hög kvalitet. Vi erbjuder även utvalda kemikaliesortiment till industrin och konsumentmarknaden”, säger Christian Lundell som har en lång erfarenhet av kemibranschen. I princip all produktion och förpackning sker i fabriken strax utanför Borås som byggdes 2012. Arom-dekor Kemi växer kraftigt och idag hanteras mer än 35 000 kubikmeter kemikalieprodukter varje år.

2016 förvärvade Vilokan 80% av aktierna i Arom-dekor Kemi, en positiv utveckling…

”De har starka ägare, det är bra eftersom kemibranschen är tuff. Idag satsar vi stora delar av vår vinst på marknad och sälj. Vi är mer fokuserade på tillväxt och långsiktig lönsamhet än att tjäna pengar på kort sikt. För oss handlar det om att alltid försöka leverera lite bättre produkter än våra konkurrenter. Och framförallt sätta kunden i fokus” säger Christian.

Farligt att ta sina kunder för givet…

I värsta fall kan tillväxten avta – eller tappar farten. ”Det är även viktigt att ha en bra företagskultur för att kunna växa. Vi vill att vår personal ska trivas och må bra. En del i vår företagskultur är att visa med handling att hos oss är alla välkommen oavsett, kön, ursprung, ålder eller funktionsnedsättning, människor med funktionsnedsättningar samt äldre personer”,säger han. Idag har Arom-dekor Kemi cirka 50 anställda mellan 18 till 70 år.

Etablering i fler länder…
För några år sedan etablerade Arom-dekor Kemi sig i Norge och i början av året tog de steget in på den finska marknaden när de förvärvade 70 procent av aktierna i AdChemicals OY.”Det känns jättespännande. Vi har byggt en ny anläggning och precis vunnit en upphandling hos ett oljebolag. Nu satsar vi på fortsatt tillväxt i alla delar av bolaget”, avslutar Christian Lundell.

Ladda ner som PDF.